Vọng cổ bia

29/12/2015

 

Xa bia mới ban chiều, thế mà lòng nghe buồn hiu, là nhớ bao điều, muốn được ở bên thùng bia, để uống cho nhiều...là sao ta?

 

 

 

 

Nói chung là bia đó, ah mà đó có phải là bia ko, mà sao vắng bia là thèm...dzố dzô dzố dzô.

 

Nguồn: Sưu tâm

Rượu đã lưu (0)