Danh mục rượu

 • Vang 60 Old Vines

  0 1.018

  Sessantanni Primitivo di maduria có mầu ruby đỏ. Mùi thơm kỳ lạ và mãnh liệt, với hương thơm của vải chín, gỗ đàn...

  Nước sản xuất: Ý

  Vụ nho: 2009

  Cấp độ:

  Nước sản xuất: Ý

  Vụ nho: 2009

  Cấp độ:

  Lưu lại Bình chọn

  Nước sx: Ý

  Vụ nho: 2009

  Cấp độ:

Rượu đã lưu (0)