Danh mục rượu

 • Vang Nam Phi Lanzerac Pinotage

  1 50

  Pinotage giống nho bản địa của nam phi. Vang Nam Phi Lanzerac Pinotage là sản phẩm tâm huyết nhất của nhà sản xuất

  Nước sản xuất: Nam Phi

  Vụ nho: 2011

  Cấp độ: Premium/Limited/Familly

  Nước sản xuất: Nam Phi

  Vụ nho: 2011

  Cấp độ: Premium/Limited/Familly

  Lưu lại Bình chọn

  Nước sx: Nam Phi

  Vụ nho: 2011

  Cấp độ: Premium/Limited/Familly

 • Vang Nam Phi Lanzerac Chardonnay

  0 42

  Vang Nam Phi Lanzerac Chardonnay có vị một loại trái cây với rượu mạnh cùng hương vị của mùi gừng biscuit

  Nước sản xuất: Nam Phi

  Vụ nho: 2015

  Cấp độ: Premium/Limited/Familly

  Nước sản xuất: Nam Phi

  Vụ nho: 2015

  Cấp độ: Premium/Limited/Familly

  Lưu lại Bình chọn

  Nước sx: Nam Phi

  Vụ nho: 2015

  Cấp độ: Premium/Limited/Familly

 • Vang Nam Phi Lanzerac Merlot

  0 45

  Lanzerac Merlot - Một chai nam phi đạt rất nhiều giải thưởng danh giá - Có cấu trúc trên vòm miệng với sự xuất sắc về...

  Nước sản xuất: Nam Phi

  Vụ nho: 2011

  Cấp độ: Premium/Limited/Familly

  Nước sản xuất: Nam Phi

  Vụ nho: 2011

  Cấp độ: Premium/Limited/Familly

  Lưu lại Bình chọn

  Nước sx: Nam Phi

  Vụ nho: 2011

  Cấp độ: Premium/Limited/Familly

Rượu đã lưu (0)