Danh mục rượu

 • MVEN Grand 2009

  0 931

  Tròn trịa trong vòm miệng, lan tỏa rộng dữ dội, với độ sánh mượt mà, axit tốt, cấu trúc tuyệt vời, có sự cân bằng và...

  Nước sản xuất: Tây Ban Nha

  Vụ nho: 2009

  Cấp độ: DOC

  Nước sản xuất: Tây Ban Nha

  Vụ nho: 2009

  Cấp độ: DOC

  Lưu lại Bình chọn

  Nước sx: Tây Ban Nha

  Vụ nho: 2009

  Cấp độ: DOC

Rượu đã lưu (0)