Danh mục rượu

 • Vang Nam Phi Lanzerac Chardonnay

  0 42

  Vang Nam Phi Lanzerac Chardonnay có vị một loại trái cây với rượu mạnh cùng hương vị của mùi gừng biscuit

  Nước sản xuất: Nam Phi

  Vụ nho: 2015

  Cấp độ: Premium/Limited/Familly

  Nước sản xuất: Nam Phi

  Vụ nho: 2015

  Cấp độ: Premium/Limited/Familly

  Lưu lại Bình chọn

  Nước sx: Nam Phi

  Vụ nho: 2015

  Cấp độ: Premium/Limited/Familly

Rượu đã lưu (0)