Rượu và người

28/12/2015

Giải trí đầu tuần bằng những mẩu truyện vui cùng chuyengiaruou.com nào

- Người cầm chiếc li lắc lư trong tay run vì say rượu, bạn biết họ uống cái gì không ? Họ uống nước mắt, máu huyết, đời sống của vợ con họ đấy.

 


- Sóng nước mắt người đàn bà đẹp bao giờ cũng có tác dụng như một ly rượu ngon mà người đàn ông là kẻ bợm rượu


- Còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi


- Người chết đuối trong ly rượu đông hơn người chết đuối dưới sông

 

Nguồn: Sưu tầm

Rượu đã lưu (0)