Rượu làm bay hơi nhân cách

04/12/2015

Trong lớp học môn hoá học, thầy giáo hỏi một học trò:


– Em hãy cho thầy biết tính chất hoá học của rượu êtylic?

 

 

Học trò đáp:


– Thưa thầy! Rượu là một chất không màu, nhưng làm đỏ mặt người. Nó không tự cháy nhưng làm cháy túi tiền, khi tác dụng với món “mộc tồn” (thịt chó) tạo chất hung hăng và làm bay hơi nhân cách ạ.

Nguồn sưu tầm

Rượu đã lưu (0)