Mặt gì?

29/12/2015

Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà: Đẹp thật, nhìn trăng kìa!Sai bét ! Đó là mặt trời !

Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà:

 

- Đẹp thật, nhìn trăng kìa!

 

- Sai bét ! Đó là mặt trời !

 

 

 

- Họ cãi nhau cho đến khi gặp một người đi ngược lại, một người hỏi: Này anh bạn, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy ?

 

Người kia nhìn lên rồi cau mày nói:

 

- Ngu thế! Nó là cái đèn chứ cái gì!

 

Nguồn: Sưu tầm

Rượu đã lưu (0)