Lý do đi ăn xin

07/12/2015

Câu chuyện cười ra nước mắt đưới đây sẽ khiến bạn phải suy ngẫm....

Một người đi đường hỏi ông ăn xin: “Sao ông lại đi ăn xin?”.

 

– Để tôi lấy tiền uống rượu.

 

 

 

– Vậy sao ông lại uống rượu?

 

– Để tôi có đủ dũng khí đi ăn xin.

 

– !!!!!

Rượu đã lưu (0)